DIN PROFESJONELLE RENHOLDSPARTNER
Hovedside

2155 (MF) – Miljøpolitikk
Eksponeringsservice AS skal bestrebe seg på å oppnå miljøforbedringer i drift, produkter og tjenester.
Virksomheten skal drives i samsvar med gjeldende myndighetskrav og egne krav.
Vi skal bestrebe oss på å:

  • Integrere miljøhensyn i hele virksomheten.
  • Ivareta helse og sikkerhet til våre ansatte.
  • Etterspørre og levere produkter med så lav miljøpåvirkning som mulig.
  • Anskaffe og benytte transportmidlene på en miljøvennlig og effektiv måte.
  • Rettlede våre kunder i miljøvennlig bruk av våre produkter.
  • Informere allmenheten gjennom åpen og aktiv kommunikasjon.

 

Bærekraft – Miljøfyrtårn sertifisert

Miljøfyrtårn er et nasjonalt sertifiseringsprogram for miljøhensyn drevet av Miljøfyrtårn Stiftelsen. Stiftelsen arbeider med å gjøre bærekraftighet til en håndgripelig og lønnsom realitet. Dette oppnås ved å sette strenge kriterier for Miljøfyrtårn-selskaper. 

For å oppnå Miljøfyrtårn -sertifisering, må vi oppfylle kravene for avfallsbehandling, miljøvurderinger ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Miljøfyrtårn representerer et vesentlig skritt mot miljøvennlige verdikjeder og en bærekraftig planet. 

Miljøfyrtårn -selskaper spiller en avgjørende rolle i å hjelpe oss til å nå FNs bærekrafts mål i fellesskap. Eksponeringsservice AS vil da også bidra og via denne sertifiseringen så har vi fokus på klima og miljø. Sammen kan vi alle medvirke til dette og med det så ønsker vi innspill på hva vi kan bli bedre på (innkjøp, energi, transport og utslipp). Se skjema nedenfor og gi oss en tilbakemelding.